ارائه نشده
افزودن به سبد خرید

جلسات

سرفصلهای جلسه 1
درس ۱تا۶ کتاب دستورکمانچه، جلد اول
محتوای جلسه 1
لطفا وارد سیستم شوید

سرفصلهای جلسه 2
درس ۷،۸،۹ کتاب دستورکمانچه، جلد اول
محتوای جلسه 2
لطفا وارد سیستم شوید

سرفصلهای جلسه 3
آموزش انگشت دوم روی سیم دوم ، درس‌های ۱۰،۱۱،۱۲ کتاب دستورکمانچه، جلد اول
محتوای جلسه 3
لطفا وارد سیستم شوید

سرفصلهای جلسه 4
درس‌های ۱۳،۱۴،۱۵،۱۶ کتاب دستورکمانچه، جلد اول
محتوای جلسه 4
لطفا وارد سیستم شوید

سرفصلهای جلسه 5
درس‌های ۱۷،۱۸،۱۹ از کتاب دستورکمانچه، جلد اول
محتوای جلسه 5
لطفا وارد سیستم شوید

سرفصلهای جلسه 6
درس‌های ۲۰تا ۲۲ از کتاب دستورکمانچه، جلد اول
محتوای جلسه 6
لطفا وارد سیستم شوید

سرفصلهای جلسه 7
آموزش آرشه‌ی استاکاتو، درس‌های ۲۴، ۲۵، ۲۶، ۲۷ کتاب دستورکمانچه، جلد اول
محتوای جلسه 7
لطفا وارد سیستم شوید

سرفصلهای جلسه 8
درس‌های ۲۹،۳۰،۳۱،۳۲ کتاب دستورکمانچه، جلد اول و درس‌های ۳۳،۳۴ همان کتاب
محتوای جلسه 8
لطفا وارد سیستم شوید

سرفصلهای جلسه 9
درس‌های ۳۵،۳۶،۳۷ کتاب دستورکمانچه جلد اول
محتوای جلسه 9
لطفا وارد سیستم شوید

سرفصلهای جلسه 10
دوره‌ی مباحث گذشته
محتوای جلسه 10
لطفا وارد سیستم شوید

سبد خرید

  • لطفا برای مشاهده سبد خرید وارد سیستم شوید

دوره های مورد علاقه

  • لطفا برای مشاهده لیست علاقه مندی ها وارد سیستم شوید

حساب کاربری

بازیابی کلمه عبور
ثبت نام