ارائه نشده
افزودن به سبد خرید

جلسات

سرفصلهای جلسه 1
کتاب آکسفورد جلد 1 تا صفحه 5
محتوای جلسه 1
لطفا وارد سیستم شوید

سرفصلهای جلسه 2
کتاب آکسفورد جلد 1 صفحه5 تا 10
محتوای جلسه 2
لطفا وارد سیستم شوید

سرفصلهای جلسه 3
کتاب آکسفورد جلد 1 صفحه 12
محتوای جلسه 3
لطفا وارد سیستم شوید

سرفصلهای جلسه 4
کتاب آکسفورد جلد 1 صفحه12و 13
محتوای جلسه 4
لطفا وارد سیستم شوید

سرفصلهای جلسه 5
کتاب آکسفورد جلد 1 صفحه 14 تا 16
محتوای جلسه 5
لطفا وارد سیستم شوید

سرفصلهای جلسه 6
کتاب آکسفورد جلد 1 صفحه17 و 18
محتوای جلسه 6
لطفا وارد سیستم شوید

سرفصلهای جلسه 7
کتاب آکسفورد جلد 1 صفحه22و23و25
محتوای جلسه 7
لطفا وارد سیستم شوید

سرفصلهای جلسه 8
کتاب آکسفورد جلد 1 صفحه 26 و 27 و 29
محتوای جلسه 8
لطفا وارد سیستم شوید


محتوای جلسه 9
لطفا وارد سیستم شوید

سرفصلهای جلسه 10
کتاب آکسفورد جلد 1 صفحه 35 و 36
محتوای جلسه 10
لطفا وارد سیستم شوید

سرفصلهای جلسه 11
کتاب آکسفورد جلد 1 صفحه 37 و 39 و 40
محتوای جلسه 11
لطفا وارد سیستم شوید

سرفصلهای جلسه 12
کتاب آکسفورد جلد 1 صفحه 45 و 47
محتوای جلسه 12
لطفا وارد سیستم شوید

سبد خرید

  • لطفا برای مشاهده سبد خرید وارد سیستم شوید

دوره های مورد علاقه

  • لطفا برای مشاهده لیست علاقه مندی ها وارد سیستم شوید

حساب کاربری

بازیابی کلمه عبور
ثبت نام